تاریخ امروزمهر 4, 1401

ترزند (ترفندهای تربیت فرزند)

در این مجموعه نکات آموزشی راهکارهای تربیت صحیح فرزند در قالب ویدئو تهیه شده و همراه با توضیحات در اختیار شما والدین عزیز که دغدغه تربیت کودکان خود را دارید قرار می‌گیرد.

پیام ضعف ندهیم

هیچ‌وقت به اطرافیان پیام ضعف ندهیم

بچه های عزیز

بچه‌ها را عزیز تربیت کنیم

نوشتار درمانی

نوشتن، راهی برای آرام شدن

قلق گیری

تربیت نیاز به قلق گیری دارد

نگران نباش

دیگر هیچگاه از خراب شدن نقشه‌های تربیتی رنج نبرید

دو دلیل برای خرد شدن اعصاب

2 دلیل جدی برای خرد شدن اعصاب ما

لطمات اعصاب خرد

اعصاب خرد، چه لطمه‌هایی به ما می‌زند؟

اعصاب مادر

چه چیزهایی اعصاب یک مادر را خراب می‌کند؟

خودت را تنبیه نکن

مادر محترم! بی‌جهت خودت را تنبیه نکن

مادری

چهار ضلع مادری کردن