تاریخ امروزمرداد 25, 1401

ترزند (ترفندهای تربیت فرزند)

در این مجموعه نکات آموزشی راهکارهای تربیت صحیح فرزند در قالب ویدئو تهیه شده و همراه با توضیحات در اختیار شما والدین عزیز که دغدغه تربیت کودکان خود را دارید قرار می‌گیرد.

حساس شو

حساس شو تا توجه پیدا کنی

پول‌های کریمانه

روش پول دادن به فرزندان را بلد باش

پدر، جای خدا

از دلیل تراشی‌های بیهوده پرهیز کنیم

بگذار فرزند انتخاب کند

اجازه بده فرزندت خودش انتخاب کند

اجازه بده فرزندت خودش انتخاب کند

احترام به سلیقه فرزند

قدرت احترام به سلیقه‌ را دست کم نگیرید

از دلیل تراشی‌های بیهوده پرهیز کنیم

از مچ‌گیری تا دست گیری

به جای مچ‌گیری، دست‌گیری کنیم

آزادی فرزند را محدود نکنید

آزادی فرزندانمان را محدود نکنیم

او کودک است

گاهی بیخیال خرابکاری فرزندان شویم