تاریخ امروزفروردین 31, 1400

میلاد احمدی

پول‌های کریمانه

روش پول دادن به فرزندان را بلد باش

پدر، جای خدا

از دلیل تراشی‌های بیهوده پرهیز کنیم

بگذار فرزند انتخاب کند

اجازه بده فرزندت خودش انتخاب کند

اجازه بده فرزندت خودش انتخاب کند

احترام به سلیقه فرزند

قدرت احترام به سلیقه‌ را دست کم نگیرید

از دلیل تراشی‌های بیهوده پرهیز کنیم

از مچ‌گیری تا دست گیری

به جای مچ‌گیری، دست‌گیری کنیم

آزادی فرزند را محدود نکنید

آزادی فرزندانمان را محدود نکنیم

او کودک است

گاهی بیخیال خرابکاری فرزندان شویم

پیام ضعف ندهیم

هیچ‌وقت به اطرافیان پیام ضعف ندهیم